Rotork Fluid Systems

Rotork Fluid Systems

Nieelektryczne Napędy Armatury i Systemy Sterowania

Zadaniem Rotork Fluid Systems się projektowanie, wytwarzanie, sprzedaż i wsparcie techniczne wysoko momentowych, niezawodnych nieelektrycznych napędów na skale światową.

Zakłady produkcyjne we Włoszech, Niemczech, USA oraz Szwecji są wspierane przez sieć Centrów Doskonałości, które zajmują się inżynierią aplikacji, pakowaniem systemów sterowania, instalacją, rozruchem i wsparciem posprzedażowym dla lokalnego przemysłu. Dodatkową korzyścią dla kientów Rotork są oddziały serwisowe i sprzedaży międzynarodowej, które zwiększają zasięg i zapewniają  szybką i preyzyjną odpowiedź na pytania klientów.

Zaangażowanie Rotork Fluid Systems w jakość i bezpieczeństwo obejmuje testy systemowe zapewniające prawidłowe działanie i funkcjonalność produktów, a także wspieranie badań i rozwoju urządzeń.