Ropa i Gaz

Oil & Gas

Ropa i Gaz

Wstęp

Rotork specjalizuje się w produkcji napędów i powiązanych produktów dla każdej gałęzi przemysłu petrochemicznego, wliczając w to produkcje, przetwarzanie, dystrybucje oraz przechowywanie. Ponad 50 lat doświadczenia w tym sektorze daje nam pozycję największego niezależnego producenta zaworów przemysłowych, a nasze urządzenia sterują tysiącami zaworów w zakładach petrochemicznych na całym świecie.

Istotność Napędów

Napędy pomagają sterować prawie wszystim, co dzieje się w zakładzie petrochemicznym. Są one niezbędne do zapewnienia operacyjności i bezpieczeństwa każdej instalacji petrochemicznej. Produkty firmy Rotork są dokładne, solidne, wydajne oraz dostarczane z pełnym wsparciem serwisowym, które przekłada się na precyzyjne sterowanie, niższe koszty, niższą emisję oraz bezpieczniejsze środowisko.
Posiadamy szeroką gamę produktów, wszystkie skonstruowane tak aby spełniać wysokie kryteria przemysłu pertochemicznego, a także zapewnić równie wysoki poziom trwałości i niezawodności.

Produkcja pozalądowa

Napędy są istotną częścią wszystkich morskich działań. Sterują zaworami, kierują przepływem surowców, ropy, gazu, kondensatu, wody, również w warunkach wysokiego ciśnienia oraz zawsze w trudnych warunkach gdzie bezieczeństwo jest priorytetem. Powyższe dotyczy również działań zaworów podmorskich, platform oraz FPSO.
Produkty Rotork zapewniają bezpieczne, dokładne i niezawodne sterowanie różnorodnymi procesami. Zaopatrujemy napędy i nasze usługi wszystkim morskim przedsięwzięciom we wszystkich rejonach świata.

Operacje podmorskie

Przyszły rozwój pozalądowych działań jest zdominowany przez rozwiązania głębinowe. Produkty z logo Rotork są zaprojektowane aby sprostać ciężkim warunkom i wysokim wymaganiom jakie są stawiane w tego typu aplikacjach. W skład podmorskich produktów firmy Rotork wchodzą napędy i przekładnie skonstruowane do aplikacji retrievable and no-retrievable, a nasi inżynierowie blisko współpracują z kontrahentami oraz użytkownikami końcowymi, aby spełnić wymogi projektu.

Przetwarzanie - Rafinerie Ropy Naftowej

Napędy są istotną częścią działań przeprowadzanych w każdej  rafinerii. Typowa rafineria posiada około 1000 napędów, w zależności od wielkości przedsięwzięcia i stopnia zautomatyzowania. Urządzenia marki Rotork umożliwiają dokładne i niezawodne sterowanie w wielu różnych typach operacji. Rotork zapewnia napędy i wsparcie serwisowe dla rafinerii na całym świecie.

Rurociągi i Przechowywanie

Rotork zainstalował ogromną liczbę napędów w rurociągach i napędów z systemem Pakscan w wielu zbiornikach i obiektach eksportujących na całym świecie, które przemieszczają, magazynują oraz pompują ropę i gazy ciekłe. Przechowywanie i operacje wywozowe potrzebują napędów, ponieważ przepływy złożone z wielu produktów muszą być kierowane pomiędzy zbiornikami a obiektami ładującymi. W tych zastosowaniach napędy muszą zapewniać:

 • dokładne sterowanie i monitorowanie
 • sterowanie wieloma produktami
 • ciągłą widoczność wszystkich operacji
 • utrzymywanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa
 • możliwość natychmiastowego awaryjnego zamknięcia

Skroplony Gaz Ziemny (LNG)

W wielu krajach gaz naturalny stał się głównym paliwem w energetyce a jego rosnące zapotrzebowanie nie może być zaspokojone przez istniejące, lokalne źródła. LNG zyskuje na ważności jako że zapotrzebowanie na gaz rośnie na całym świecie i ogromne ilości tegoż surowca muszą być transportowane. Kiedy niepraktycznym i nieekonomicznym taje się użycie rurociągów, duże ilości gazu naturalnego mogą być przemieszczane z miejsca wydobycia na rynek w ciekłej formie.
Schłodzony do  -165˚C, gaz naturalny zmienia się w czystą, bezbarwną ciecz i w tej formie jest określany jako LNG. Przechowywanie i transport LNG jest niezwykle niebezpieczny, toteż bezpieczeństwo oraz niezawodność zakładu i wyposażenia zajmują priorytetowe miejsce.
Globalna zdolność produkcyjna rośnie gwałtownie i będzie kontynuować ten trend, a w przewidywaniach LNG jest głównym surowcem.
Rotork zdaje z tego sprawę i spełnia wymagania jakie stawia sektor LNG.

SIL - Bezpieczeństwo

SIL (Safety Integrity Level) jest systemem ustanowionym w ramach standardów pomiarowych w celu wyznaczania niezbędnej wydajności systemu bezpieczeństwa. Jest częścią funkcjonalnego planu bezpieczeństwa w którego skład wchodzą techniki, technologie, standardy i procedury które ułatwiają operatorom ochronę przeciw zagrożeniom. Ze zwiększonym naciskiem na bezpieczeństwo, SIL staje się bardziej rozpoznawalny na świecie.
W przemyśle sterowania zaworami Rotork stoi na czele tej technologii. Sterowanie zaworami jest krytyczną częścią systemu bezpieczeństwa w przemyśle petrochemicznym.

7 Głównych Wymagań

Jako specjalista w przemyśle petrochemicznym, Rotork jest  zobowiązany do spełnienia owych 7 głównych wymagań w obszarze napędów które projektujemy, wytwarzamy i obejmujemy serwisem.

1. Trwałość i Niezawodność

 • wszystkie nasze napędy są skonstruowane tak aby sprostać ciężkim warunkom i reżimom działania w przemyśle paliwowym.
 • skonstruowane by przetrwać w nieprzyjaznym środowisku oraz ekstremalnych warunkach tj. temperaturach, drganiach, zasoleniu i zapyleniu.
 • długa żywotność Long operating life with very low maintenance requirements. Depending on their usage, many of our actuators are still operational after 30 years or more, even in the most demanding environments and with minimal or no maintenance.
 • IP68 environmentally sealed from the factory.
 • Non-intrusive settings mean the covers do not ever need to be removed, even for commissioning.

2. Control

 • Fast, fine and accurate changes to control operations, so as to quickly achieve the desired result with minimal wastage.

3. Operational Costs

 • Our self-contained actuators require a low level of maintenance, and are power efficient.
 • Integral diagnostics enable planned maintenance and avoid unplanned emergencies.
 • Costs reduced through reliable and accurate operation, increasing efficiency and reducing downtime.

4. Safety

 • Products that meet SIL and HIPPS ratings.
 • Information on status of valves and actuators is available centrally and locally.
 • Full data capture of history of valve and actuator, for diagnosis and management.
 • Valve torque profiles and events log to help diagnose valve and control problems.
 • Valve and actuator information to guide maintenance plans.

5. Protecting the Environment

 • Very fine, very fast control of dampers reduces emissions.
 • Accurate control of valves to reduce process waste.
 • Rotork actuators provide accurate control for all environmental applications.

6. Information & Management

 • Information on operational characteristics of valves.
 • Our actuators interface with any plant control system.
 • Accurate data is readily available from our actuators.
 • Our easily accessible diagnostics provide full management information.
 • Full information on settings, operational accuracy, feedback and history.
 • New actuators can easily be incorporated into existing systems.
 • Password protection of all information.

7. Maintenance & Support

 • Install and commission, and provide complete integration into existing systems.
 • Provide a full service during plant turnaround, including inspection of all actuators, removal, overhaul and replacement.
 • Support for all legacy actuators.
 • Tailor-made full asset management programmes, including health checks and preventative maintenance