Napędy Rotork CVA wybrane do procesu mieszania gazu dla zwiększenia dokładności, oszczędności i ochrony środowiska

13/11/2014


Napędy Rotork CVA wybrane do procesu mieszania gazu dla zwiększenia dokładności, oszczędności i ochrony środowiska

Innowacyjna technologia sterowania przy pomocy napędów serii CVA przeszła pomyślnie testy poprawy wydajności przy zmniejszonych kosztach operacyjnych dla istotnego procesu mieszania gazu w europejskiej sieci dystrybucji gazu ziemnego.

Fluxys jest niezależnym operatorem magazynów gazu ziemnego oraz systemu przesyłowego w Belgii, zaopatrującym konsumentów krajowych i przemysłowych na terenie całego kraju. Ponieważ gaz może pochodzić z różnych źródeł i skład z każdego źródła się różni, jakość gazu jest ściśle monitorowana w zakresie wartości opałowej i gęstości w stacji mieszania. Dlatego proces mieszania gazu jest kluczowym elementem struktury przesyłowej i magazynowej, wpływa na jakość produktu, zgodność z przepisami ochrony środowiska i rentowność.

Chcąc usprawnić proces mieszania, Fluxys określił obszar sterowania zaworami jako element kluczowy procesu. Poprawa czasu reakcji zaworu przy jednoczesnym zmniejszeniu opóźnienia i przesterowania pozwala zwiększyć efektywność kontroli i wliminuje potencjalne problemy. Zastosowanie napędu elektrycznego pozwala dodatkowo obniżyć koszty operacyjne i zwiększyć wydajność poprzez wyeliminowanie strat gazu, który przy zastosowaniu dotychczasowego rozwiązania był emitowany do atmosfery.

Prodim, agent Rotork w Belgii, zaproponował stosowanie napędu elektrycznego serii CVL-5000, jako alternatywa do istniejącego napędu na zaworze sterującym przepływem w stacji Fluxys w Le Roeuix. CVL-5000 zapewnia wysoką wydajność wyjścia liniowego, uproszczoną całkowicie elektryczną pracę przy niskim poborze mocy z programowalnym integralną funkcją fail-safe, która odpowiada na wysokie wymagania dużych zaworów wykorzystywanych w aplikacji.

Inżynierowie z Fluxys, Rotork i Mokveld usunęli istniejący napęd. Zamontowali wyposażony certyfikat przeciwwybuchowy napęd ATEX CVL-5000, ponownie podłączyli sygnał sterujący i przeprowadzili szereg badań, które wykazały lepsze czasy reakcji, dokładne pozycjonowanie zaworu, niskie koszty eksploatacji oraz przesterowanie do pozycji bezpiecznej przy utracie zasilania. W rezultacie, Fluxys postanowiła przyjąć CVL-5000 jako standardowy siłownik do swoich zakładów mieszania gazu. W międzyczasie istniejące zawory będą miały wymieniane napędy a nowo dostarczana armartura będzie wyposażonona w napędy montowane fabrycznie.Szacuje się, że lepsze wyniki osiągane przez poszczególne zawory w instalacji może przynieść roczne oszczędności w wysokości do 5000 euro kosztów operacyjnych w przeliczeniu na jednostkę.