Zdalna stacja sterowania

Remote Hand Station

Zdalny sterownik ręczny umożliwia bezpieczne i pewne lokalne monitorowanie i sterowanie wszystkimi siłownikami Rotork serii IQ3 zamontowanymi w miejscach niedostępnych.

Wykorzystując pojedynczy wyświetlacz i interfejs sterowania siłownikami IQ 3. generacji, użytkownik może zdalnie obsługiwać, zapytywać i konfigurować siłowniki IQ z odległości do 100 m. Dzięki przyjaznemu i bogatemu w funkcje narzędziu konfiguracyjnemu Rotork Bluetooth® Setting Tool Pro dostarczanemu wraz z siłownikiem IQ konfiguracja nie może być prostsza.

Dzienniki danych wszystkich funkcji siłownika IQ mogą być przeglądane i pobierane lokalnie do sterownika ręcznego (RHS) bez konieczności zbliżania się do siłownika. Zasilanie sterownika RHS jest zapewniane przez siłownik, eliminując konieczność realizacji dodatkowych obwodów zasilania.

Cechy i zalety:

  • Instalacja z wykorzystaniem standardowego przewodu do przesyłu danych w odległości do 100 metrów od siłownika
  • Możliwość montażu na słupie lub ścianie
  • Replika interfejsu użytkownika siłowników IQ 3. generacji, obejmująca ustawienia i konfigurację
  • Zasilanie z podłączonego siłownika (wyjście 24 VDC)
  • Dostępna wersja przeciwwybuchowa
  • Obudowa IP66/IP68 (7 m, 72 godz.)
  • Podwójne uszczelnienie
  • Prosta konfiguracja
  • Dzienniki danych siłownika dostępne do przeglądania i pobierania lokalnego

Więcej szczegółów znajduje się na stronie dokumentacji serii IQ3.

Remote Hand Station