Glossary : Sygnał analogowy

Sygnał analogowy

Sygnał ciągły informujący o aktualnym stanie (pozycji)