Glossary : Blisko połączone

Blisko połączone

Jednostka montowana bezpośrednio obok napędu, zapewniająca łatwy dostęp do lokalnej obsługi