Glossary : CPT (nadajnik położenia)

CPT (nadajnik położenia)

Analogowy nadajnik położenia (typowo 4-20mA) odpowiadający aktualnej pozycji