Glossary : Podwójne uszczelnienie

Podwójne uszczelnienie

Dodatkowe uszczelnienie przedziału elektrycznego zapobiegające wniknięciu wilgoci