Glossary : Tuleja sprzęgła

Metalowa tuleja, odpowiednio owiercona, służąca jako połączenie między napędem (siłownikiem) oraz armaturą.