Glossary : ESD (Wyłączenie awaryjne)

Zdarzenie przeprowadzane w celu zatrzymania przepływu niebezpiecznego produktu. Jest to często niezbędne w przypadku niekontrolowanej powodzi lub wybuchu pożaru na obszarach przewożących węglowodory.