Karriär

Careers at Rotork
Rotorks rykte som en välvillig arbetsgivare går tillbaka till sin allra första början när den grundades 1957 av Jeremy Fry - från sitt hem vid Widcombe Manor nära Bath. Jeremys etiska, synsätt på människanär en hörnsten i Rotork filosofi och lever vidare genom initiativ som omfattar:

• vinstdelning och aktie system för samtliga anställda.
• Generösa pensions-och semester program.
• Regelbundna medarbetarundersökningar för alla anställda över hela vår globala organisation med uppföljning och förbättringsåtgärder.
• Ett "Förslagsverksamhets program" som möjliggör för anställda att föreslå förbättringar av affärsverksamheten som kan resultera i kostnadsbesparingar, högre produktivitet och ökad effektivitet. Bidragande förslag belönas ekonomiskt i förhållande till dom potentiella eller faktiska besparingar deras idéer genererar.
• Lika möjligheter - vi ser till att alla anställda och potentiella anställda njuta av "lika villkor". Vi är stolta över att vi i allmänhet har anställda medborgare från de länder där vi verkar för att driva våra företag.
• Ekonomiskt stöd till utbildning och lärande som är direkt relaterande till den anställdes arbetsroll. Ett Fyraårigt lärlingsutbildnings program understryker vårt engagemang att utveckla personal på lång sikt.
För att söka våra lediga tjänster eller lämna en spekulativ CV klicka här