A

'A' Range Electric Actuator

A系列结合了坚实的电动引擎的特性和机械传动的行之有效。IP68完全的环境密封允许包含完整的电机起动器和控制元件。

扭转力输出14 to 3,000 Nm (10 to 2,200 lbf-ft) 直接驱动高达 250,000 Nm (185,000 lbf-ft) 直角回转40,800 Nm (30,000 lbf-ft) 多回转(旋转)

  • 油浴润滑的IP68有双密封选项
  • 完备的引擎控制或者客户提供的引擎控制
  • 隔离和调节负重
  • 当有需求是和提供单独的引擎控制(同步设定执行器)

更多详情请参考'A' 系列资料页面

'A' Range Electric Actuator