Schischek

Schischek Products Collage


 Rozwiązania Schischek dla układów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji w wykonaniu przeciwwybuchowym

Przeciwwybuchowe produkty elektryczne firmy Schischek dla układów ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji w zastosowaniach przemysłowych i morskich.

Produkty są opracowane zapewniając działanie w bezpieczny sposób w połączeniu z innymi urządzeniami sterującymi, zapewniając nowoczesne wyposażenie Ex, są niezawodne, sprawdzone zgodne z obecnymi wymogami techniki i  technologii.

Wszystkie produkty Ex firmy Schischek  są zatwierdzone i certyfikowane w PTB co oznacza iż wyprodukowano je  zgodnie z aktualnymi normami i przepisami. W zależności od typu i rodzaju ochrony, nasze produkty są przystosowane do pracy w strefy 1, 2, dla gazów, par, mgieł, oraz  21 i 22 dla pyłów , zgodnie z dyrektywą UE 94/9/WE. (ATEX 95)  i  1999/92/WE (ATEX137)