LP/LH

LH-LP

Zaletą siłowników liniowych Rotork są ich niewielkie rozmiary, wysoka wydajność oraz prosta, ale wysoce niezawodna budowa. Są one idealne do sterowania włączaniem/wyłączaniem i wykonywania funkcji sterowania zasuwami kulowymi i klinowymi. Obie wersje — ze sprężyną powrotną i dwukierunkowe — są dostępne z siłownikami pneumatycznymi lub hydraulicznymi.

Centrum doskonalenia firmy Rotork Fluid Systems pomoże Ci w prawidłowym doborze oraz spełnieniu wymagań dotyczących siłowników liniowych.
• Cylindry niklowane bezprądowo, chromowane tłoczyska
• Dostępne w wykonaniu ze złączami trzpienia zaworu uderzeniowymi i standardowymi
• Siła parcia do 5 500 000 N
• Siłowniki certyfikowane wg dyrektywy ATEX 2014/34/UE
• Siłowniki certyfikowane wg dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE

Więcej szczegółów podano w publikacji PUB020-001.

Link do strony certyfikatów produktów

LH-LP