CK

Seria CK
Innowacyjne napędy wsparte sprawdzoną technologią.

Napędy serii CK są odpowiednie dla każdej armatury zabudowanej poza strefą zagrożoną wybuchem.

Napędy CK mogą zostać doposażone w inteligentne moduły sterowania Centronik.

Podstawowe cechy napędów serii CK:

  • Wieloobrotowe do 10,800 Nm
  • Niepełnoobrotowe do 205,600 Nm
  • Koncepcja modułowa pozwala na łatwe doposażanie napędu oraz ograniczenie ilości części zapasowych
  • Wtyczka i gniazdo
  • Ciągłe wskazanie położenia nawet przy braku zasilania
  • Nastawy bezinwazyjne (dla wersji wyposażonych w moduł Centronik DSM)
  • Odłączalne podstawy - łatwiejszy montaż napędów Bezpieczne koło do pracy ręcznej całkowicie niezależne od przekładni głównej i silnika
  • IP68