Sieci sterowania

Control Networks

Nowoczesne obiekty wymagają ciągłej, aktualnej informacji z każdego etapu produkcji i instalacji. Kierownicy zakładów wymagają więcej informacji szybciej niż kiedykolwiek wcześniej. Operatorzy procesów potrzebują pełnych możliwości kontroli o każdej porze dnia i nocy. Kierownicy działów utrzymania muszą analizować dane w celu planowania przestojów i napraw. Aby spełnić te wymagania projektanci uwzględniają sieci komunikacyjne, aby każdy element instalacji o krytycznym znaczeniu mógł być kontrolowany i monitorowany przez komputer. Komputery te są przypisane do operacji zarządzania i zadań konserwacyjnych we własnej sieci, wymieniając dane na temat sprzętu i procesów znajdujących się pod ich kontrolą.

Rotork Master Station

Odpowiednia do stosowania we wszystkich gałęziach przemysłu stacja Rotork Master Station może obsługiwać do 240 napędów w trzech oddzielnych sieciach, co pozwala na wykorzystanie optymalnej rozwiązania w różnych obszarach instalacji. Obecnie obsługuje ona protokół Modbus® RTU z integracją urządzeń innych producentów i Pakscan ™ Classic, standardowym dwuprzewodowym systemem zamkniętej pętli Rotork, który obsługuje już ponad 170 000 działających urządzeń zainstalowanych w sieciach na całym świecie.

Komunikacja Sieciowa
Napędy Rotork są kompatybilne z większością przemysłowych systemów sieciowych, jak również z własnym systemem Rotork Pakscan ™. Kompatybilność realizowana jest za pomocą kart sieciowych, które są zamontowane w głównej obudowie elektroniki z pełną integracją z istniejącym systemem sterowania instalacją.