RH

RH

Siłowniki z mechanizmem zębatkowym często stanowią najbardziej ekonomiczne rozwiązanie dla zaworów ćwierć-obrotowych, dla których wymagany moment obrotowy jest praktycznie stały na całym skoku.

Siłowniki RH (hydrauliczne) są dostępne z korpusami w pięciu rozmiarach i generują moment obrotowy do 3400 Nm przy ciśnieniu roboczym do 250 bar. Są one dostępne wersjach dwukierunkowych lub ze sprężyną powrotną.
• Korpusy żeliwne przeznaczone do wysokich obciążeń.
• Cylindry niklowane bezprądowo w celu zapewnienia odporności na korozję.
• Zębniki niklowane, przeciwwybuchowe.
• Wymiary montażowe zaworów zgodne z normami ISO 5211, DIN 3337.
• Siłowniki certyfikowane wg dyrektywy ATEX 2014/34/UE.

Więcej szczegółów podano na stronie dotyczącej siłowników RH.

RH