Produkty i Usługi

Napędy, Przekładnie oraz Instrumenty Sterowania Precyzyjnego:

Rotork wytwarza szeroką gamę produktów do Sterowania Przepływem tj. Napędy, Przekładnie, Instrumenty Sterowania Precyzyjnego oraz Akcesoria do Zaworów:

Produkty Sieciowe:

Rotork dostarcza również szereg produktów sterowania sieciowego oraz nasz własny system magistrali - Rotork Pakscan:

Serwis i Wsparcie:

Wsparcie posprzedażowe jest zapewniane przez Rotork Site Services. Serwis obejmuje remonty generalne, modernizacje oraz czynności konserwacyjne:

Materiały Online:

Szeroki zakres materiałów online dopełniających ofertę Rotork: