Napędy pneumatyczne i hydrauliczne

Fluid Power banner

Oferta produktów firmy Rotork Fluid Systems obejmuje serie GP, CP i RC200/RCI200 siłowników pneumatycznych z mechanizmem jarzmowym o jarzmie przesuwnym, siłowniki hydrauliczne GH (z mechanizmem jarzmowym o jarzmie przesuwnym) i RH (z mechanizmem zębatkowym), serię siłowników gazowych z komorą olejową GO, serię wysokociśnieniowych bezpośrednich siłowników gazowych HPG oraz serię siłowników elektrohydraulicznych Skilmatic.

Oprócz wersji ćwierć-obrotowych większość serii można również stosować do zaworów liniowych. Liczne siłowniki są wykonane w sposób umożliwiający przełączanie się w tryb awaryjny przy prędkości krytycznej lub wyłączenie awaryjne (ESD) w miejscach, w których występują trudne warunki pracy. Obejmują one podmorskie siłowniki zaworów dla głębokości mierzonych w setkach metrów.

Przeczytaj broszurę Capabilities and Facilities (Możliwości i instalacje) i dowiedz się więcej o firmie Rotork Fluid Systems.

Pobierz portfel produktów grupy i poznaj inne produkty firmy Rotork.