GO

GO

Seria GO siłowników do rurociągów jest zaprojektowana w taki sposób, aby jako źródło siły napędowej wykorzystywać gaz płynący w rurociągu. Wykorzystano w nich solidne ćwierć-obrotowe źródła napędu GH i RH i sprawdzono je w terenie w instalacjach na całym świecie. Dostępne są konfiguracje układów sterowania spełniające praktycznie wszystkie wymagania robocze.

  • Siłowniki dwukierunkowe z mechanizmem jarzmowym o jarzmie przesuwnym oraz z mechanizmem zębatkowym
  • Szeroki zakres opcji skryptów sterowania wysokim ciśnieniem (np. lokalne i zdalne, przerwanie linii, zamknięcie przy niskim ciśnieniu, ESD itp.)
  • Zbiorniki z certyfikatem ASME
  • Standardowy priorytet ręcznego sterowania hydraulicznego
  • Zbiorniki gazu/oleju i gazu zasilającego z atestem PED lub ASME
  • Siłowniki z certyfikatem IP 66M/67M
  • Siłowniki certyfikowane wg dyrektywy ATEX 2014/34/UE
  • Siłowniki certyfikowane wg dyrektywy w sprawie urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE
  • Wyjściowy moment obrotowy do 600 000 Nm

Więcej szczegółów podano na stronie dotyczącej siłowników GO.

GO