Glossary : Pętla zwrotna

System zaprojektowany do automatycznego osiągnięcia i utrzymania pożądanego stanu wyjściowego. Dokonuje tego poprzez porównanie go z rzeczywistym stanem za pomocą wygenerowanego sygnału, który stanowi różnicę między wyjściem a wejściem odniesienia.