Modele 3D napędów ROM

Pliki siłowników zostały utworzone w formie plików dla pojedynczych urządzeń za pomocą własnego programu CAD firmy Rotork o nazwie Solid Edge (wersja 12.00.05.02). Na podstawie danych zewnętrznych wykonano modelowanie w celu dokładnego odwzorowania kształtu obudowy, natomiast nie przeprowadzono modelowania szczegółów wewnętrznych. Opracowano modele dla każdej wersji siłownika, aby użytkownik nie musiał
kopiować i wklejać elementów razem (np. opcje koła ręcznego i podstawy).

Formaty plików do pobrania

Ponieważ na całym świecie występuje wiele systemów CAD wykorzystujących własne formaty, pliki zostały przetworzone do następujących formatów:

Format Parasolid (rozszerzenie pliku .x_t)

Format ten jest prawdopodobnie najlepszym formatem dla wszystkich systemów CAD opartych na rozwiązaniu Parasolid, takich jak Solid Edge, SolidWorks, Pro Engineer itp. Pomoc

Format ACIS (rozszerzenie pliku .sat)

Format ten jest najbardziej odpowiedni dla systemów CAD opartych na silniku modelującym ACIS 3D, takich jak Autodesk Inventor. Pomoc

Format IGES (rozszerzenie pliku .igs)

Dobrze rozpowszechniony format neutralny, który czasami może być niewygodny ze względu na wielkości plików itp. Pomoc

Format STEP (rozszerzenie pliku .stp)

Najnowszy format neutralny, który może również obsługiwać przesyłanie dodatkowych danych PDM. Pomoc

STEREOLITOGRAFIA (rozszerzenie pliku .stl)

Format stereolitografii jest formatem przesyłowym najczęściej wykorzystywanym w produkcji i jest standardowym formatem wejściowym dla najszybszych maszyn do produkcji prototypów. Pomimo że format ten jest szeroko rozpoznawany przez liczne systemy oprogramowania, nie można go importować do niektórych najpopularniejszych modelujących programów CAD. Pomoc

Uniwersalny format 3D (rozszerzenie pliku .u3d)

Format ten może być wykorzystywany w niektórych aplikacjach na telefony komórkowe/tablety działające w systemie iOS (iPhone i iPad) oraz Android.

Format Solid Edge Viewer (rozszerzenie pliku .sev)

Format ten może być wykorzystywany w niektórych aplikacjach na telefony komórkowe/tablety działające w systemie iOS (iPhone i iPad) oraz Android.

Format PDF – Portable Document Format (format dokumentów przenośnych) (rozszerzenie pliku .pdf)

Format ten może być wykorzystywany w niektórych aplikacjach na komputery stacjonarne oraz telefony komórkowe/tablety.

Pobierz modele 3D serii ROM: