Modułowe elektryczne napędy Rotork sterujące magazynowaniem wody deszczowej po budowie nowej drogi w polskim mieście

29/06/2020


Modułowe elektryczne napędy Rotork sterujące magazynowaniem wody deszczowej po budowie nowej drogi w polskim mieście

Wieloobrotowe napędy elektryczne Rotork zostały zainstalowane w celu kontrolowania retencji wody deszczowej wzdłuż nowej drogi, która została zbudowana w Polsce.

Napędy z serii CK zasilane panelami słonecznymi sterują zasuwami do kontrolowania opróżniania zbiorników magazynowych wody deszczowej wzdłuż drogi w Kaliszu. Był to pierwszy przypadek użycia CK z ogniwami fotowoltaicznymi w Polsce.

Projekt połączył dwie istniejące drogi w celu poprawy połączeń i komunikacji w jednym z największych osiedli mieszkaniowych w mieście i obejmował poprawę infrastruktury, w tym nawierzchni, odwodnienia, oświetlenia i oznakowania.

Zaprojektowano kilka zbiorników do przechowywania wody deszczowej z nowej drogi. Spływ z drogi jest gromadzony podczas opadów deszczu i odpływu z innych powierzchni, natomiast zrzut ze zbiorników, kontrolowany przez rozwiązanie solarne CK, rozpoczyna się po zatrzymaniu tego przepływu. Pozwala to na rozłożenie odpływu z różnych powierzchni w czasie. Napędy otwierają zasuwy nożowe w odstępach co najmniej 30 minut, aby dostosować się do harmonogramu.

Wybrano CK firmy Rotork jako oferującą najlepszą opcję dla wymaganych parametrów operacyjnych, a rozwiązanie polegające na zastosowaniu napędów elektrycznych zasilanych energią słoneczną uznano w tym przypadku za najskuteczniejszy sposób.

Napędy elektryczne CK są dostępne zarówno w wersji jednofazowej, jak i trójfazowej i mogą zapewniać bezpośredni wyjściowy zakres momentu obrotowego od 10 Nm do 500 Nm. Moment może zostać podniesiony dzięki zastosowaniu przekładni wieloobrotowej do 10800 Nm oraz do 205.600 Nm w przypadku zamontowania przekładni ćwierćobrotowej.

Modułowość CK oznacza, że ​​standardowe urządzenie można łatwo wyposażyć w elementy sterujące Centronik zapewniający możliwość lokalnego sterowania, odczyty statusu i konfiguracji, które można zabudować bezpośrednio na napędzie lub zainstalować w odległości do 100 m od miejsca jego montażu. Operację można przeprowadzić za pomocą narzędzia do konfiguracji Bluetooth Rotork, które można również wykorzystać do pobrania danych, takich jak ilości załączeń, zadziałania wyłączenika momentu momentu obrotowego, rozruchy silnika i wiele innych. Informacje te można analizować na komputerze PC z darmowym oprogramowaniem diagnostycznym Rotork Insight 2.

CK posiada certyfikat wodoszczelności IP68 (zanurzalny do 96 godzin na głębokości 8 metrów), a podwójne uszczelnienie jest standardem. Napęd może bezpiecznie pracować w zakresie temperatur od -30 ° C do +70 ° C  z opcją niskiej temperatury dostępnej od -50 ° C do +60 ° C dzieki zmianie smaru i łożysk. Jednostopniowy napęd przekładni ślimakowej i koła ręcznego działa w kąpieli olejowej, zapewniając skuteczne smarowanie w tym zakresie temperatur. Opcjonalnie dostępne są również wersje wypełnione olejem przeznaczonym do kontaktu z żywnością i niskotemperaturowe.

Napęd koła ręczengo, certyfikowany zgodnie z normą EN12570, jest niezależny od napędu silnikowego i można go wybrać za pomocą blokowanej dźwigni pracy ręcznej / automatycznej działającej na sprzęgle o niskiej prędkości, co zapewnia umożliwić bezpieczną obsługę ręczną.

CK jest w pełni zgodny z międzynarodowymi standardami projektowania i siłowników EN15714-2, EN ISO 5210 i MSS SP 102.

 

Więcej o serii CK